Opoczno
21 sierpnia 2021

Wydarzenie będące Finałem profilaktycznych wakacji w Gminie Opoczno.

PROGRAM FESTIWALU
Obiekt rekreacyjny Zalew Opoczno
9.00 -14.00 – zajęcia sportowo-rekreacyjno-profilaktyczne
ul. E. Biernackiego, pasaż
12:00-18:00 – jarmark ceramiczny,
Parking między Krytą Pływalnią a Miejskim Domem Kultury
12:00-18:00 – strefa wystawowa
Plac za Miejskim Domem Kultury
12:00-18.00 – strefa zabaw

Scena:
17:30 – uroczyste rozpoczęcie festiwalu
18:00 -19:00 – koncert zespołu Baranovski
19:30 – 20:30 – koncert zespołu Łona i Weber + The Pimps
21:00 – 22:00 – koncert zespołu Strachy na Lachy